Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2021

“Besides feeling apprehensive beforehand, I thoroughly enjoyed the experience and would highly recommend to others. John was very reassuring and made me feel at ease throughout. I think this opportunity will give others a chance to share their stories and to raise awareness across the board.”

“Ar wahân i deimlo’n bryderus ymlaen llaw, mwynheais y profiad yn fawr a byddwn yn argymell yn fawr i eraill. Roedd John yn galonogol iawn ac yn gwneud i mi deimlo’n gartrefol drwy gydol y podlediad. Rwy’n credo y bydd y cyfle hwn yn rhoi cyfle i eraill rannu eu straeon a chodi ymwybyddiaeth yn gyffredinol.”

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021