Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2021

"I found the podcast surprising, I was motivated to participate to provide an insight into the commitment and dedication during the pandemic that older adult mental health services provided. However I had never stopped and thought about what each of us went through and what we faced. Spending the time to stop and reflect on the experiences really highlighted some of the stresses and changes that impacted on us.”

“Roedd y podlediad yn syndod i mi, cefais fy ysgogi i gymryd rhan i roi mewnwelediad i’r ymrwymiad a’r ymroddiad yn ystod y pandemig y mae gwasanaethau iechyd meddwl oedolion hyn wedi darparu. Fodd bynnag, doeddwn i erioed wedi stopio a meddwl am yr hyn yr aeth pob un ohonom drwyddo a beth oedden ni’n ei wynebu. Roedd treulio’r amser i stopio a myfyrio ar y profiadau wedi tynnu sylw at rai o’r straen a’r newidiadau a gafodd effaith arnom ni.”

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021