Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 23, 2021

“I really enjoyed taking part in the podcast. It was a new experience and I felt that I was contributing in a small way to providing some insight into my role as Maternity Unit Coordinator and how much I enjoy working extra shifts as part of the COVID-19 Immunisation Team. It was lovely to be able to share my experience in this way and hope that the hard working staff of Hywel Dda University Health Board enjoy listening to the podcast. It has been a challenging time for everyone including myself and doing the podcast was a way of reflecting and motivating others to stay positive as we move forward in our roles.”

"Mwynheais gymryd rhan yn y podlediad yn fawr iawn. Roedd yn brofiad newydd a theimlais fy mod yn cyfrannu ychydig at ddarparu rhywfaint o fewnwelediad i’m rôl fel Cydlynydd Uned Mamolaeth yn ogystal â faint rwy’n mwynhau gweithio sifftiau ychwanegol fel rhan o Dîm Imiwneiddio COVID-19. Roedd yn hyfryd gallu rhannu fy mhrofiad fel hyn ac rwy’n gobeithio y bydd staff gweithgar Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn mwynhau gwrando ar y podlediad. Mae wedi bod yn gyfnod heriol i bawb gan gynnwyd fi fy hun ac roedd gwneud y podlediad yn ffordd adlewyrchu ac ysgogi eraill i aros yn bositif wrth inni symud ymlaen yn ein rolau."

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021